Autosklo> Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP

Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP

Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP slúži pre klientov, ktorí už majú poškodené čelné sklo a nemajú uzatvorené havarijné poistenie či pripoistenie čelného skla

Pri uzatvorení služby Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP (ak je už čelné sklo poškodené tak, že je nutná výmena) platí:

  • zmluva sa uzatvára vždy na obdobie 3 rokov
  • za každý rok uhrádza klient sumu za službu podľa typu vozidla (osobné 39,- eur/rok, dodávkové do 3,5 t. 40,- eur/rok, nákladné nad 3,5 t. 43 eur/rok)
  • zároveň pri uzatvorení zmluvy, resp. výmene čelného skla klient uhradí zvýhodnenú cenu za výmenu podľa typu vozidla (osobné 78,- eur, dodávkové do 3,5 t. 80,- EUR, nákladné nad 3,5 t. 86,- eur)
  • nárok na výmenu čelného skla za zvýhodnenú cenu počas trvania zmluvy má klient vždy 1 krát za 12 mesiacov, resp. najskôr 12 mesiacov od poslednej výmeny
  • klient získava nárok na bezplatné vykonanie opravy čelného skla (malé bodové poškodenie do veľkosti 2 EUR mince) v ľubovolnom počte

Ak v priebehu trvania zmluvy dôjde k poškodeniu čelného skla tak, že bude nutná opätovná výmena čelného skla, tak platí:
  • ruší sa pôvodná uzatvorená zmluva (je nutné spísať odstúpenie od zmluvy) a zároveň sa vžd uzatvára nová zmluva na 3 roky
  • klient uhrádza zvýhodnenú cenu za výmenu čelného skla podľa typu vozidla
  • klient uhrádza alikvótnu vyčerapanú sumu za službu Viac ako poistenie čelného skla 
  • alikvótna nevyčerpaná suma za službu Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP sa prenáša z pôvodnej zmluvy na novú zmluvu (tak ako je uvedené na príklade na obrázku)

Viac ako poistenie čelného skla HORNET ASSIST HELP