Autosklo> Poškodené sklo> Mobilný servis

Mobilný servis

Vieme, aké ťažké je nájsť si čas na vyriešenie problému s poškodeným autosklom

Opravu alebo výmenu poškodeného skla zrealizujeme mobilným servisom na mieste a v čase, ktorý vám vyhovuje.

Volajte ihneď po vzniku poškodenia Call Centrum Autoskla Hornet® 0800 10 20 20.

Len včasný zásah mobilného servisu bezprostredne po vzniku poškodenia zabráni ďalšiemu rozšíreniu poškodenia. Naše Call Centrum zabezpečí za vás komplexné vybavenie všetkých administratívnych úkonov vo vzťahu k vašej poisťovni, od nahlásenia škodovej udalosti na vašej poisťovni, cez overenie platnosti vášho poistenia, spracovanie kompletnej dokumentácie a vykonanie obhliadky poškodeného autoskla. Finančné vyrovnananie s vašou poisťovňou prevezmeme za vás. 

Naším mobilným servisom zabezpečíme, že práca prevedená našimi technikmi na ktoromkoľvek mieste, bude v zhodnej kvalite ako na frekventovaných prevádzkach. Naši technici vymenili doposiaľ viac ako 100.000 čelných skiel. 

Ak si želáte výmenu či opravu skla realizovať u vás doma alebo na inom mieste mobilným servisom, bude vám účtovaný poplatok za mobilný výjazd vo výške 15,- EUR. *Držitelia Viac ako poistenia HORNET® ASSIST majú mobilný výjazd zdarma. Nárok na bezplatný výjazd má tiež každý, kto má uzatvorené havarijné poistenie alebo pripoistenie čelného skla. 

Kontaktujte naše špecializované Call Centrum na bezplatnej linke 0800 10 20 20 alebo kliknite na HORNET® ONLINE DOPYT pre vypracovanie nezáväznej ponuky na opravu či výmenu autoskla.

Venujte čas a peniaze tomu, čo máte radi, problém s poškodeným sklom vyrieši za vás HORNET® MOBILNÝ SERVIS, nech ste kdekoľvek.