Autosklo> Poškodené sklo> Čelné sklo> Výmena čelného skla

Výmena čelného skla

  • Aj keď sa snažíme Vaše poškodené čelné sklo vždy opraviť, sú situácie kedy to nie je možné. Preto musí byť vymenené za nové. 
  • Komu zveríte výmenu vášho poškodeného čelného skla? Do roku 2011 sme vymenili viac ako 100.000 čelných skiel.
  • Vymieňame sklá na všetky značky a modely vozidiel.
  • Pri montáži autoskiel dodržiavame postupy a normy prvovýrobcov vozidiel. 
  • Poškodené sklo nahradíme vždy sklom rovnakej kvality.
  • Používame jeden z najrýchlejších a najkvalitnejších systémov lepenia a montáže autoskiel tak, aby ste sa rýchlo a bezpečne dostali späť na cestu.
  • Každý technik našej spoločnosti pravidelne absolvuje tréning zručností pre inštaláciu čelných skiel a je certifikovaný pre túto činnosť.
  • Na nami vykonanú výmenu čelného skla poskytujeme doživotnú Hornet® záruku proti zatekaniu, podfukovaniu či odlepeniu čelného skla.