Autosklo> O nás> Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť technikov

V oblasti rastu odbornej spôsobilosti našich technikov úzko spolupracujeme so spoločnosťou Sika, ktorá je výrobcom špeciálnych chemikálií - a teda i lepidiel a chemických prípravkov používaných pri lepení automobilových skiel. Spoločnosť Sika je nezávislá švajčiarska spoločnosť s výrobnými a obchodnými spoločnosťami vo viac ako 70 krajinách sveta, ktorá v roku 2010 oslávila výročie 100 rokov.

Bezpečnosť a kvalita je v Autoskle Hornet® najvyššou prioritou. Každý technik našej spoločnosti musí pravidelne absolvovať Sika tréning zručností pre inštaláciu čelných skiel, ktorého výsledkom je certifikácia príslušného technika.Certificate of Excellence for Autosklo Hornet

Sika tréning zručností je zameraný na dodržiavanie následnosti krokov a postupov pri lepení čelných skiel, používanie správnych lepidiel a chemických prípravkov v nadväznosti na podmienky /poveternostné, teplotné podmienky/ ako i druh vozidla /osobné, nákladné či autobus/ ako i na dodržiavanie SDAT (Bezpečný čas odjazdu) ako i na dodržiavanie FMVSS štandardov.

Ak aj vy sa chcete stať certifikovaným technikom pre inštaláciu čelných skiel na vozidlách, kontaktujte nás prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA. Zabezpečíme pre vás tréning zručností.

Odborná spôsobilosť Front Office manažérov

V oblasti odbornej spôsobilosti Front Office manažérov spolupracujeme s jednotlivými poisťovňami, ktoré pôsobia na slovenskom trhu poistenia vozidiel ako i so spoločnosťou Business Success.

Front Office manažéri pravidelne absolvujú školenia z oblasti metodiky práce pre vykonávanie obhliadok poškodených automobilových skiel - dodržiavanie postupov, vyhotovenia fotodokumentácie, spracovania kompletnej dokumentácie pre potreby poistnej udalosti.

So spoločnosťou Business Success spolupracujeme v oblasti tréningu komunikácie pracovníkov s klientmi.

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Neváhajte nás kontaktovať.