Autosklo> Diagnostika a kalibrácia senzorov a kamier

Diagnostika a kalibrácia senzorov a kamier

K automatickým stieračom na čelných sklách bežným od začiatku 21. storočia, medzičasom pribudli ďalšie zložitejšie funckie a systémy. Ako je to pri výmene čelného skla?

Čím ďalej tým viac vozidiel je vybavených tzv. pokročilými asistenčnými systémami pre vodiča (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems), ktorých správna funkcionalita je nevyhnutná pre Kalibrácia a diagnostika - čelné sklobezpečnosť na cestách - napr. sledovanie vybočenia z jazdných pruhov, automatické núdzové brzdenie, sledovanie mŕtveho uhla, asistent pre nočné videnie, automatická kontrola vzdialenosti, automatické zrýchľovanie či spomaľovanie stieračov podľa intenzity dažďa, automatické rozsvecovanie svetiel atď.  

Keďže našou prioritou je vaša bezpečnosť, je vhodné pri akejkoľvek náhodilej udalosti či nehode nechať si funkčnosť týchto systémov skontrolovať, a v prípade nutnosti dať nastaviť. Diagnostiku zrealizujeme na ktorejkoľvek našej prevádzke.

Samozrejmosťou je vykonanie týchto úkonov pri výmene čelného skla. Asistenčné systémy majú priamu súvislosť s čelným sklom. Vďaka špecializovanému diagnosticko-kalibračnému zariadeniu zrealizujeme pri výmene vášho čelného skla nielen vstupnú a výstupnú diagnostiku asistenčných systémov ale aj ich správne nastavenie, resp. kalibráciu. Bez Kalibrácia a diagnostika - čelné sklosprávnej diagnostiky a kalibrácie všetkých namontovaných bezpečnostných systémov na vozidle (senzor, kamera) môžu tieto po výmene skla fungovať nesprávne, Keďže postupujeme podľa postupov výrobcov vozidiel, je realizácia týchto úkonov u nás samozrejmosťou.

Všetky naše prevádzky sme preto vybavili špecializovaným diagnostickým a kalibračným systémom (CSC Tool - Camera Sensor Calibration Tool). Toto zariadenie je oproti iným zariadeniam v originál servisoch univerzálne pre akúkoľvek značku auta a teda nemusíte hľadať špecializovaný autorizovaný servis. Stačí, keď navštívite priamo ktorúkoľvek našu prevádzku. Tento proces trvá v závislosti od realizovaných úkonov 20-60 minút.  

Ak vaše vozidlo obsahuje prídavné funkcie ako napr. kamera či senzor, zrealizujeme: 

  • vstupnú diagnostiku - pred samotnou výmenou čelného skla skontrolujeme správnu funkčnosť senzora resp. asistenčných systémov, aby sme vylúčili ich prípadnä nefunkčnosť, resp. poruchu
  • výstupnú diagnostiku - po výmene čelného skla opäť skontrolujeme správnu funkčnosť  senzora resp. asistenčných systémov, aby sme sa ubKalibrácia a diagnostika - čelné skloezpečili, že vozidlo môže bezpečne vyjsť do premávky
  • kalibráciu, či nastavenie - v prípade, že po vykonaní výstupnej diagnostiky zistíme, že je nevyhnutné zrealizovať kalibráciu kamery, či nastavenie senzora, zrealizujeme ich priamo našim špecializovaným kalibračným zariadením
Samozrejme o všetkých týchto vykonaných úkonov vám poskytneme protokol deklarujúci zrealizovanie diagnostiky a kalibrácie. 

Nepodceňujte nevyhnutnosť zrealizovania diagnostiky a kalibrácie asistenčných systémov. Pre viac informácií kontaktujte naše špecializované call centrum na 0800 10 20 20.Diagnostika a kalibrácia senzorov a kamier