Autosklo> Autosklá - novinky a online poradňa> Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení v znení neskorších predpisov (preto sa nazýva aj zákonné poistenie). Zákonná poistka chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla. Ten, kto zaviní nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzavretím povinného zmluvného poistenia sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu. 

Čo sa týka prípadu, kedy vám poškodí čelné sklo kameň odskočený od iného vozidla, škodu by malo kryť práve zákonné poistenie vinníka (teda vozidla, od ktorého kameň odletel). Tu však vzniká niekoľko úskalí. Ako prvé musíte zastaviť vozidlo, ktoré vám škodu spôsobilo a spísať s vinníkom Správu o nehode. Následne musí vinník škodu nahlásiť na svoju poisťovňu, v ktorej má zákonné poistenie uzatvorené. Ak sa vám to aj podarí, nasleduje dôkladné prešetrovanie škody zo strany poisťovne, spojené často s odmietnutím poistného plnenia alebo s jeho krátením. 

Zdá sa vám to všetko príliš zdĺhavé a nespravodlivé? Autosklo Hornet® vám prináša revolučné riešenie všetkých týchto starostí v podobe Viac ako poistenia čelného skla HORNET® ASSIST, ktoré je výborným doplnkom k zákonnému poisteniu pre prípad vzniku poškodenia čelného skla. Viac ako poistením autoskla chránime vaše čelné sklo už od 19,- EUR/rok.

Kto si musí uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Čo všetko kryje povinné zmluvné poistenie, aký je rozsah krytia?

Čo ak si neuzavriem povinné zmluvné poistenie, čo mi hrozí?

Čo je to amortizácia uplatňovaná pri plnení z povinného zmluvného poistenia?

► Na čo slúži biela a zelená karta?

 

Nenašli ste Vami hľadanú otázku a odpoveď na ňu? Neváhajte a napíšte nám, obratom Vám odpovieme. Vašu otázku spolu s odpoveďou uverejníme i na našej webovej stránke, aby sme tak pomohli i ostatným. Tvorte náš web spolu s nami!
 

 

Autosklá - novinky a online poradňa