Autosklo> Autosklá - novinky a online poradňa> Poškodené sklo - škoda spôsobená iným vozidlom> Škoda spôsobená iným vozidlom

Škoda spôsobená iným vozidlom

Môže sa to stať kdekoľvek, na preplnenej mestskej ulici, či na diaľnici.  Spod kolesa iného auta vyletí kamienok a máte škodu. V lepšom prípade máte na čelnom skle len malú bodku, v tom horšom už poriadnu prasklinu, a treba ísť hneď do autosklo servisu. V opačnom prípade vám môže byť za jazdu s poškodeným čelným sklom uložená pokuta prípadne aj byť odobraté osvedčenie o evidencii vozidla. Pritom vám škodu spôsobil iný účastník cestnej premávky - čo robiť, naháňať vozidlo, spod ktorého vám kameň odletel? Toto často nie je možné a často vodič vozidla, spod ktorého kameň odletel o škode ani nevie, resp. nie je si jej vedomý.

Pre hlásenie škody z PZP ŠPZ vinníka nepostačuje

Zapamätať si ŠPZ vozidla, ktoré vám škodu spôsobilo už nestačí. Je potrebné, aby vinník nahlásil, že škodu spôsobil, t.j. je potrebné priznanie viny toho, kto škodu spôsobil. Následne je potrebné aj nahlásenie škody zo strany poškodeného na poisťovňu, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Pre overenie poisťovateľa, u ktorého je vozidlo, ktoré vám škodu spôsobilo, poistené, môžete použiť i webovú stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk, kde stačí zadať ŠPZ vozidla.

Súčasne podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zoodpovednosti  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí byť preukázaná príčinná súvislosť medzi škodou na vozidle poškodeného a prevádzkou vozidla poisteného (vinníka).

Každý poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené nároky na náhradu škody.

Spísanie záznamu o dopravnej nehode

V tomto smere odporúčame, ak sa vám podarí vozidlo, ktoré vám škodu spôsobilo, zastaviť, spísať s vinníkom Správu o nehode, ktorú obaja (poškodený i vinník) podpíšete.Spísaním záznamu o nehode sa chránite pre prípad, ak poistený škodu nenahlásil na svojej poisťovni alebo odmietol uznať svoje zavinenie. Ak nezískate vinníkom podpísaný záznam o dopravnej nehode, môže sa vám stať, že škodca neskôr zavinenie nehody poprie, neoznámi škodovú udalosť a jeho poisťovateľ vám ako poškodenému odmietne poskytnúť poistné plnenie. Taktiež odporúčame škodu zdokumentovať, na čo môžete využiť i mobilný telefón a odfotografujte si nehodu a poškodenie vášho vozidla.

Čo ak vinník odmietne uznať svoje zavinenie?

Ak vodič druhého vozidla odmietne vinu uznať, zo škodovej udalosti sa stáva dopravná nehoda. V tomto prípade objasňuje dopravnú nehodu polícia. Problémom je, že ak náhodou nemáte v aute videokameru so záznamom udalosti alebo svedka nehody, je takmer nemožné dokázať vinníkovi, že kamienok odletel práve spod jeho kolesa. Polícia aj vy ste bezmocní, pokiaľ ide o plnenie z povinného zmluvného poistenia. Okrem toho by ste podľa právnych noriem Slovenskej republiky mali zostať na mieste, kde sa škoda stala a hlásiť škodu práve z tohto miesta, čo však v praxi často nie je možné.

Novým fenoménom v oblasti povinného zmluvného poistenia je, že niektoré poisťovne začali odmietať odškodnenia tohto druhu za svojich klientov a to i v tom prípade, keď si zodpovednosť za svoju škodu vinník priznal a nahlásil ju na svoju poisťovňu.

Riešenie už od 19,- EUR/rok - HORNET® ASSIST

V Autoskle Hornet® však máme pre vás riešenie, ako neplatiť stovky eur za drahú výmenu autoskla. Poskytnutím komplexnej ochrany čelného skla nanotechnológiou HORNET® ASSIST vás chránime pre prípad vzniku poškodenia na autoskle a umožníme vám realizovať opravu či výmenu autoskla už od 19,- EUR/rok, aj u vás doma alebo v práci HORNET® MOBILNÝM SERVISOM

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Neváhajte a napíšte nám, obratom Vám odpovieme. Vašu otázku spolu s odpoveďou uverejníme i na našej webovej stránke, aby sme tak pomohli i ostatným. Tvorte náš web spolu s nami!

Poškodené sklo - škoda spôsobená iným vozidlom