Autosklo> Autosklá - novinky a online poradňa> Hlásenie poistnej udalosti asistencia> Ako postupovať ak som spôsobil škodu na autoskle?

Ako postupovať ak som spôsobil škodu na autoskle?

Otázka Za mnou idúcemu autu strelil kameň od môjho auta a prasklo mu čelné sklo. Poškodený chce, aby to preplatila moja poisťovňa z povinného zmluvného poistenia. Ako mám postupovať?


Odpoveď:
V prípade, že ste spôsobili škodu na území Slovenskej republiky, ste povinný oznámiť túto skutočnosť svojej poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, a to do 15 dní od vzniku na príslušnom tlačive (prípadne telefonicky na centrálny dispečing danej poisťovne) a súčasne predložiť nasledovné doklady (ich fotokópie):

  • vodičský preukaz,
  • technický preukaz,
  • osvedčenie o STK.

 

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Neváhajte a napíšte nám, obratom Vám odpovieme. Vašu otázku spolu s odpoveďou uverejníme i na našej webovej stránke, aby sme tak pomohli i ostatným. Tvorte náš web spolu s nami!

Hlásenie poistnej udalosti asistencia